PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen.

Zonder dit kan het niet: op werkplekken met valrisico die niet collectief zijn beveiligd, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen absoluut noodzakelijk.

PBM's kan je vinden op de VB Garant webshop.

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop