Lastbeveiligers

Naast het beveiligen van personen tegen valgevaar kunnen wij ook lasten beveiligen. Net zoals er bij personen valgevaar kan ontstaan, kan ook een last vallen. Door lastbeveiligers toe te passen kunnen personen en/of de omgeving beveiligd worden tegen vallende lasten.

Lastbeveiligers worden toegepast bij het regelmatig hijsen van sportattributen, zware deuren en machineonderdelen. Maar ook bij het hijsen van duurzame goederen kan aan lastbeveiliging worden gedacht.

Lastbeveiligers zijn er voor gewichten van 100 kg tot 4000 kg, bij zwaardere lasten kan men natuurlijk ook meerdere lastbeveiligers inzetten.

 

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop