Training en toolbox

VB Garant valbeveiliging heeft een basis training ontwikkelt "Werken met valbeveiliging". Deze training is geschikt voor iedereen die op hoogte werkt of gaat werken. De Arbowetgeving schrijft namelijk voor dat iedere werkgever geacht wordt om zijn personeel op regelmatige basis te instrueren voor het werken op hoogte.

Onze training helpt daarbij en wordt specifiek toegepast op de werkzaamheden die u gaat verrichten.

Ook het geven van een toolbox is mogelijk. Dit is min of meer een verkorte versie van de basis training en kan bijvoorbeeld voorafgaande aan de werkzaamheden worden gegeven.

De training en toolbox wordt op locatie gegeven en na afloop ontvangt u voor de gevolgde training een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop