Keuring valbeveiligingssystemen

VB Garant valbeveiliging keurt en inspecteert valbeveiligingssystemen die zich bevinden in gebouwen, (telecom) masten, torens of op daken. Dit wordt altijd gedaan conform de wettelijke eisen en normen. Systemen die wij keuren zijn o.a. dakankers, veiligheidslijnen of rails, maar ook ladders en trappen. Tijdens de inspectie zullen kleine gebreken meteen worden verholpen.

Na de keuring ontvangt u een goedkeur certificaat. Bij eventuele afkeur volgt er een rapport met de geconstateerde gebreken en een bijbehorend advies.

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop