Keuring klimmateriaal

VB Garant valbeveiliging keurt draagbaar klimmateriaal NEN 2484 en rolsteigers NEN 2718. De keuringen worden uitgevoerd door een keurmeester ladders, trappen en rolsteigers. Deze keuring omvat een visuele inspectie en aan de hand van een checklijst worden de onderdelen op algemene inspectiepunten gecontroleerd. Na afloop ontvangt u een bijbehorend certificaat voor elke ladder, trap en/of rolsteiger.

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop