Risico Inventarisatie & Evaluatie

Om een goed beeld te geven van de risico's en gevaren met betrekking tot het werken op daken, kunnen wij een RI&E uitvoeren.

Hierbij hanteren wij de diverse normen en regels als leidraad. Een aantal bekende wetten, regels en normen zijn:

  • de Arbowet
  • Arbocatalogus¬†
  • RI&E voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche
  • Bouwbesluit 2012
  • EN795

Buiten dat we U een goed beeld kunnen geven van de gevaren en risico's, geven wij ook een duidelijk en praktijkgericht advies om de problemen aan te pakken.

Bezoek ook onze Valbeveiliging Webshop